Bizden Haberler

Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 5.0 Yayınlandı

“İçermez” iddialarına ilişkin olarak 07.02.2019 tarihli ve E.396 sayılı Makam Oluru ile güncellenen “Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 5.0” yayınlanmıştır.

Ekte bilgi notunda gerekçeleri belirtilen hususlar dikkate alınarak, firmalar tarafından yeni ambalaj tasarımının maliyetli oluşu ve piyasada bulunan kozmetik ürünlerin

üzerinde tüketici tercihlerine göre satış politikası olarak “Paraben içermez, fitalat içermez, alkol içermez, SLES, SLS, Boya içermez gibi ifadelerin yer almasının istenmesi

sebebiyle güncellenmiş Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 5.0’ ın yürürlüğe konması hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

Kozmetik üründe belirli bileşeni/ bileşenleri içermediği iddia edilmesi durumunda ürün  bileşiminde bu bileşen/bileşenlerin bulunmadığı TSE ISO IEC 17025 standartlarına haiz laboratuvardan alınacak

söz konusu maddeyi/maddeleri içermediğine dair analiz raporunun UTS başvuru aşamasında Kozmetik Ürün Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmesi  zorunludur. Söz konusu belgeyi teslim etmeyen veya içermediğini kanıtlamayanlar bu içermez iddiasını kullanamaz.

 

Kozmetik üründe belirli bileşeni/ bileşenleri içermediği iddia edilmesi durumunda ürün  bileşiminde bu bileşen/bileşenlerin bulunmadığı TSE ISO IEC 17025 standartlarına haiz laboratuvardan alınacak söz konusu

maddeyi/maddeleri içermediğine dair analiz raporunun UTS başvuru aşamasında Kozmetik Ürün Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmesi  zorunludur. Söz konusu belgeyi teslim etmeyen veya içermediğini kanıtlamayanlar bu içermez iddiasını kullanamaz.

  • Yayınlanan Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 5.0 / 08.02.2019
    PDF dökümanını indirmek için tıklayınız.
    _______________________________________________________________________

İhracat Yapacak Kozmetik Firmaların Dikkatine

 

 

25.05.2018 tarihli E.1782 sayılı makam oluru doğrultusunda ihracat sertifika başvurusunda bulunan kozmetik firmalarının deklarasyonda yer alan kozmetik ürünleri için ürün güvenlilik değerlendirme raporunu Kuruma sunması gerekmektedir.

Kozmetik ürünler için yapılmış, yetkili kişi tarafından imzalanmış Güvenlilik Değerlendirme Raporu, Ürün Takip Sistemine yapılan bildirim başvurularında “Diğer Beyanlar” kısmına yüklenebilecektir.

Bu duyurunun yayınlanma tarihinden itibaren yapılacak “Sertifika” başvurularında yer alan ürünlerin güvenlilik değerlendirme raporlarının bulunması şartı aranacaktır.

Sertifika başvurusunda yer alan evraklardan “TAAHHÜTNAME” de “….ürünlerin bildirimlerinin yapıldığına ve Kozmetik mevzuatına uygun olduğunu taahhüt ederim. … /… /…Firma Yetkilisi İmza kaseşi” şeklinde yer almaktadır. Söz konusu taahhütnameye yönelik ilgili kozmetik mevzuatı maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

Kozmetik Yönetmeliği;

Madde 6- (Değişik fıkra:RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer); Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır.

Madde 12- 3. fıkra (ç) bendi; Bitmiş kozmetik üründe insan sağlığı için güvenlilik değerlendirmesi: Bu değerlendirme, 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. Üretici, bir kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla, ürünü piyasaya arz etmeden önce bu ürünün bilgileri temelinde bir güvenlilik değerlendirmesinin yapılmasını ve ürüne ilişkin güvenlilik raporunun Ek 1/B’de belirtilen şekilde düzenlenmesini sağlar. Söz konusu ürünün piyasaya arz edilmesinin ardından elde edilen ilave bilgilerle kozmetik ürün güvenlilik raporunun güncel tutulmasını sağlar. Ülke sınırları içinde aynı ürünün bir kaç yerde üretilmesi halinde, üretici bu üretim yerlerinden bir tanesini bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi olarak seçebilir. Bu durumda üretici, istendiği takdirde denetlenebilmesi için, seçilen bu yeri Kuruma bildirmek zorundadır.

Madde 12- 3. fıkra (d) bendi; (ç) bendinde ve Ek 1/B, Kısım B’de belirtilen kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi, eczacılık diplomasına sahip bir kişi tarafından veya tıp, diş hekimliği, biyoloji, kimya, biyokimya, mikrobiyoloji veya eşdeğer diplomaya sahip toksikoloji dalında veya kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında sunulan teorik ve uygulamalı müfredat programını tamamlayanlara verilen bir belgeye sahip kişi tarafından yapılır.

—————————————————————————————————————

Türkiye’de hızlı büyüyen kozmetik sektörüne farklı bir anlayış getirerek, danışmanlık ve kozmetik tedarikçiliği yaparak hizmet verdiği firmalara yeni bir soluk getirmeyi hedefleyerek çalışmaktayız.

Bu bölümde sizlere faydalı olabilecek bilgiler sunmaya ve sektördeki mavzuat dahil tüm gelişmeleri paylaşmaya çalışacağız.

Ürün güvenlik bilgi formları (SDS) ve etiket bilgileri hazırlama, kozmetik ürünlerde güvenlik değerlendirmesi hazırlama, Gümrük ve ticaret bakanlığı bildirimleri, gibi bir çok alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

SDS danışmanlık dünyada hızla değişen yeni gelişmeleri sizler için takip ederek uygulamaya koymakta, uzman kadrosuyla mevzuat gerekliliklerini yerine getirmekte ve firmanıza özgü sistemleri kurup sürekliliği sağlamaktadır.

Ürünlerinizin yasal süreçte Sağlık Bakanlığı’na ve Gümrük Bakanlığı’na bildirilmesi, analizlerin yapılması, ürün güvenlik değerlendirme raporlarının hazırlanması, Sorumlu Teknik Eleman hizmeti, ÜTS bildirimlerinizin yapılması, etiket bilgilerinizin incelenmesi, laboratuar ve danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra; kozmetik sektöründeki firmaların her türlü ihtiyaçları doğrultusunda Avrupa ve Uzak Doğu Ülkelerindeki iş ortaklarıyla sektöre tedarik konusunda aktif olarak hizmet vermektedir.

Adresimiz

Oruç Reis Mah. TEKSTİLKENT B-03 Blok No.66 34235, Esenler / İstanbul

Tel : +90 212 438 57 97

Telefon : +90 212 777 87 93 Gsm : +90 532 452 26 28

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cuma : 8:00 - 18:00

E-Posta

info@sdsgrup.com